Ngày sinh: 11/06/1976

Nơi sống: Hà Nội

Học vị: Tiến sĩ Y Khoa

Chuyên môn: Nội tiết - Đái tháo đường

Chức vụ: Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

BS-TS-Nguyen-Thuy-Hang.jpg

Quá trình đào tạo

  • 1994 - 2000: Học tại Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa
  • 2002 - 2003: Học Bác sĩ Chuyên khoa I, Chuyên ngành Nội tiết, Đại học Y Hà Nội
  • 2008 - 2010: Học Thạc sĩ Chuyên ngành Nội tiết, Đại học Y Hà Nội
  • 2015 - 2020: Học Nghiên cứu sinh Chuyên ngành Nội tiết, Đại học Y Hà Nội. Chứng chỉ trong nước và nước ngoài

Quá trình công tác

  • 2010 - 2012: Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội
  • 2012 - 2014: Phó Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội
  • 2014 - 2017: Phụ trách Đơn nguyên Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội
  • 2017 - nay: Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội

Chứng chỉ quốc tế

Chứng chỉ về Đái tháo đường của Hội Nội tiết Châu Á - Thái Bình Dương - Thành viên các Hội khoa học, Tổ chức chuyên môn - Hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nội tiết Hà Nội

Bình luận