BSCKI Trần Thị Huyền Trang
 Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh
PGS.TS Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Tiến Dũng
PGS.TS Đoàn Văn Đệ
ThS.BS Quách Thúy Minh
PGS.TS.BS Hồ Bá Do
TS.Vũ Thị Khánh Vân
BSCKII Da liễu Trần Thị Thanh Nho
GS.TS Nguyễn Đức Vy
PGS.PTS Trần Đình Ngạn
BSCK II. Nguyễn Ngọc Phấn
PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh