Năm 2023 Phim truyền thống Dược Phẩm Á Âu
Năm 2023- Hội nghị nhân viên khu vực miền Bắc
Năm 2023 Hội nghị nhân viên khu vực Miền Nam
KHÚC HÁT TRUYỀN THỐNG DƯỢC PHẨM Á ÂU
Năm 2022 Đại tiệc sinh nhật Á Âu 17 năm
8 điểm Nhất của Dược phẩm Á Âu vững bước vươn xa
Năm 2021 Happy Birthday 16th Dược phẩm Á Âu
Năm 2020 PHIM TRUYỀN THỐNG TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU
Năm 2020 TGĐ Nguyễn Văn Luận phát biểu trong lễ sinh nhật 15 năm
Năm 2020 Tiệc sinh nhật kỷ niệm 15 năm Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu
Năm 2019 SINH NHẬT DƯỢC PHẨM Á ÂU - 14 NĂM
Năm 2017 Kỉ niệm 12 năm thành lập Dược Phẩm Á Âu