[Tuyển dụng T5/2024] Á Âu tuyển 01 Trình dược viên OTC Hòa Bình
[Tuyển dụng T4/2024] Á Âu tuyển 01 Trình Dược Viên khu vực Bình Dương
Dược Phẩm Á Âu tuyển dụng Quản lý nhãn hàng - Dành cho 1 ứng viên duy nhất
[Tuyển dụng T2/2024] Á Âu tuyển 01 Trình Dược Viên khu vực Thành phố Hải Phòng
[Tuyển dụng T2/2024] Á Âu tuyển 01 Trình dược viên OTC khu vực Nội thành Hà Nội
[Tuyển dụng T1/2024] Á Âu tuyển 01 Trình Dược Viên OTC Bắc Ninh
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2024
[Tuyển dụng T1/2024] DƯỢC PHẨM Á ÂU TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NHÃN HÀNG - DÀNH CHO 01 ỨNG VIÊN DUY NHẤT
[Tuyển dụng T12/2023] Á Âu tuyển 01 Trình Dược Viên địa bàn OTC 3
Dược phẩm Á Âu tuyển dụng 01 TDV khu vực TP Phúc Yên - Vĩnh Phúc
[Tuyển dụng T12/2023] Dược phẩm Á Âu tuyển dụng 1 TDV khu vực Hai Bà Trưng
[Tuyển dụng T10/2023] Công ty TNHH dược phẩm Á  Âu tuyển 01 Trình Dược Viên phụ trách khu vực tuyến bán hàng OTC Hà Nội