Tưng bừng roadshow: Cùng Tiêu Khiết Thanh vui hội tựu trường
KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH "MUA HÀNG Á ÂU TRÚNG VÀNG 9999" THÁNG 8/2023
KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH "MUA HÀNG Á ÂU TRÚNG VÀNG 9999" THÁNG 7/2023 CHO NHÀ THUỐC
Chúc mừng Nhà thuốc Nam Hương đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng Quầy thuốc Hằng Nga đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng Nhà thuốc Bình Dân đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á  U, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng Nhà thuốc Hải Đăng đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á  U, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng Quầy thuốc Tân Yên đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng Quầy thuốc DS Nguyễn Thị Hằng đã trúng giải đặc biệt “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng Hiệu thuốc Phúc Diện đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng Nhà thuốc Cao Phong đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng Nhà thuốc Việt Duy đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”