Giao hàng nội thành Hà Nội

  • Giao hàng trong vòng bán kính 20 km tính từ trung tâm bưu điện Hà Nội
  • Phí:

                - Miễn phí với đơn hàng trên 1 triệu Việt Nam đồng

               - 20 000đ  với đơn hàng < 1 triệu Việt Nam đồng

Đơn hàng ở xa

  • Chuyển khoản trước khi chuyển hàng: Miễn phí
  • Nhận hàng rồi thanh toán:

               - 15 000đ với đơn hàng > 500 000đ
               - 30 000đ với đơn hàng < 500 000đ

Bình luận