Ngày sinh: 1954

Quê quán: Hà Nội

Cấp bậc, chức vụ: Đại tá, Viện trưởng.

Nơi công tác hiện nay: Viện Tim mạch Quân đội, bệnh viên TWQD 108

Học hàm: Phó giáo sư

Học Vị: Tiến sĩ

GS Bien1.jpg

* Quá trình công tác:

Năm tốt nghiệp Đại học: 1978

Thuộc trường Đại học: Học viện Quân y

Năm nhận bằng Tiến sỹ: 1988 

Tại: Viện hàn lâm Y học Hungari.

Tên công trình: Các biến đổi tim mạch trong bệnh viêm khớp dạng thấp thể thiếu niên.

Những công trình khoa học tiêu biểu:

- “Tình hình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp tại các đơn vị X”, Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, GS. Phạm Tử Dương, BS. Nguyễn Viết Châu, PTS. Nguyễn Văn Quýnh, PTS. Vũ Điện Biên, BS. Trần Lê Hương. 1996.

- “Tìm hiểu các yếu tố nguy cơ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chẩn đoán bệnh ĐMV, quản lý tốt các bệnh nhân sau NMCT”, đề tài nhánh trong đề tài cấp Nhà nước KH11-04, GS.TS. Phạm Tử Dương, TS. Hoàng Minh Châu, TS. Phạm Thị Ngọc Bích, TS. Vũ Điện Biên, BS. Phạm Thị Minh Bảo, TS. Trần Văn Riệp. 1999.

- “Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh ĐMV”, Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, TS. Hoàng Minh Châu, TS. Vũ Điện Biên, TS. Nguyễn Văn Quýnh, BS CKII. Nguyễn Trọng Minh. 2003.

- “Ứng dụng phương pháp nong van hai lá bằng bóng qua da trong bệnh hẹp van hai lá do thấp”, Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ Quốc phòng, TS. Vũ Điện Biên, BS. Lê Văn Trường, TS. Phạm Nguyên Sơn, Ths. Đỗ Thanh Quang, TS. Lê Thu Hà, BS. Trần Hồng Nghị, BS. Trần Văn Tuyến, BS. Lê Đức Hạnh, TS. Lê Ngọc Hà, BS. Nguyễn Đức Hải. 2005.

- “Đánh giá tổn thương Đ MC ngực qua SÂTQ”, Đề tài nhánh trong đề tài cấp Nhà nước KC 10-04, GS. TS. Phạm Gia Khải, TS. Vũ Điện Biên. 2005.

Đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tại nước ngoài: Trường Đại học Y Budapest, Hungari

- Từ 12/1982 đến 12/1984: thực tập sinh về chuyên ngành tim mạch.

- Từ 1/1985 đến 12/1988: nghiên cứu sinh.

Bình luận