Chúc mừng nhà thuốc Quầy thuốc Chung Hợp (Thanh Hóa) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Chúc mừng nhà thuốc Công ty TNHH TM Dược Phẩm Hạnh Hải (Thanh Hóa) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Chúc mừng nhà thuốc Công ty TNHH Dược Phẩm Vũ Duyên (Ninh Bình) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Chúc mừng Quầy thuốc Trịnh Thị Sâm (Nghệ An) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Chúc mừng Nhà Thuốc Hiền Lê (Hà Nam) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Chúc mừng Quầy thuốc số 203 (Bắc Giang) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Chúc mừng nhà thuốc Bảo (Hải Phòng) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Chúc mừng quầy thuốc Tân Dược (Yên Bái) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Nga Phụ Khang đã được nghiên cứu lâm sàng
Kết quả cuộc thi sáng tạo nội dung viết, video cảm xúc về Á Âu
Đại tiệc sinh nhật Á Âu 17 năm Bền Ý Chí Vững Thành Công
TVC Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nattospes