Chúc mừng: Nhà thuốc Ngọc Phát đã trúng giải đặc biệt “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999
Chúc mừng: Công ty TNHH TM DP Thanh Phương trúng giải đặc biệt “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng: Nhà thuốc Huệ Minh đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”
Xin chúc mừng: Nhà thuốc Hà Dương đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng: Nhà thuốc Bảo Châu đã trúng giải đặc biệt chương trình “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999”
Chúc mừng: Nhà thuốc Thanh Trúc đã trúng giải đặc biệt “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999” tháng 5/2023
Chúc mừng: Nhà thuốc Hồng Nhung đã trúng giải đặc biệt “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999” tháng 5/2023
Chúc mừng: Nhà thuốc Toàn Hằng đã trúng giải đặc biệt “MUA HÀNG Á ÂU, TRÚNG VÀNG 9999” tháng 5/2023
Chúc mừng Nhà thuốc Liêm đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình "Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Chúc mừng nhà thuốc Quầy thuốc Chung Hợp (Thanh Hóa) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Chúc mừng nhà thuốc Công ty TNHH TM Dược Phẩm Hạnh Hải (Thanh Hóa) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"
Chúc mừng nhà thuốc Công ty TNHH Dược Phẩm Vũ Duyên (Ninh Bình) đã nhận giải vàng SJC 9999 - Chương trình 'Mua hàng Á Âu - trúng vàng 9999"