Người bị suy thận nên ăn gì và kiêng gì để kiểm soát tình trạng bệnh?
Những tiêu chuẩn chẩn đoán SUY THẬN là gì?