Tổng hợp lưu ý về thuốc Ketosteril khi dùng cho bệnh thận mạn