Ngưng thở khi ngủ tạo điều kiện cho bệnh gút phát triển