Tỷ lệ mắc bệnh gút tại Mỹ tăng cao trong 2 thập kỷ qua
Ngưng thở khi ngủ tạo điều kiện cho bệnh gút phát triển