Người bị viêm thanh quản kiêng ăn gì và nên ăn gì để nhanh chóng khỏi bệnh?