Thuốc an thần, điều trị trầm cảm Sulpiride và lưu ý khi dùng