Người bị viêm khớp dạng thấp kiêng ăn gì để tránh biến chứng nguy hiểm