Ngày 23/1/2013, công ty TNHH dược phẩm Á Âu ban hành quyết định khen thưởng 13 Trình dược viên và 3 cấp quản lý bán hàng tiêu biểu trong kỳ xét duyệt sáu tháng cuối năm 2012.

Ngày 23/1/2013, công ty TNHH dược phẩm Á Âu ban hành quyết định khen thưởng 13 Trình dược viên và 3 cấp quản lý bán hàng tiêu biểu trong kỳ xét duyệt sáu tháng cuối năm 2012.

Trong 6 tháng cuối năm 2012, các Trình dược viên (TDV): Đỗ Thị Ngọc (Bắc Giang), Lê Thị Phượng (Vĩnh Phúc), Lê Quang Giác (Quảng Ngãi), Nguyễn Thanh Đạt (Quảng Nam), Nguyễn Thị Mai Quy (Đà Nẵng), Nguyễn Hồng Bách (Cao Bằng), Hoàng Anh Tuấn (Lạng Sơn), Đàm Thị Yến (Bắc Kạn), Vũ Văn Toàn (Hà Nam), Lê Đình Lộc (Thanh Hóa), Lê Thị Vân (Thanh Hóa), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Đà Lạt - Lâm Đồng), Cấn Đình Quốc Trung (TP Hồ Chí Minh) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bình chọn TDV tiêu biểu của Công ty như: tăng trưởng doanh số (tổng doanh số 6 tháng của chu kỳ xét duyệt tăng ít nhất 20% so với 6 tháng trước), doanh số sản phẩm cần ưu tiên chiếm tỷ trọng ≥ 25% trên tổng doanh số các sản phẩm, độ bao phủ địa bàn trên 55%, chấp hành, tuân thủ tốt nội quy và quy định của Công ty,...

Về cấp quản lý tiêu biểu 6 tháng cuối năm 2012, Quyết định cũng ghi nhận và vinh danh ông Trần Tuấn Khanh - Nhóm trưởng Miền Trung 3, bà Nguyễn Thị Thoa - Nhóm trưởng Đông Bắc 4, ông Đồng Xuân Hùng - Đội trưởng tỉnh là các cấp quản lý có trên 60% số TDV đạt danh hiệu TDV tiêu biểu, không có TDV nào thuộc sự quản lý bị kỷ luật tới mức phát 100% lương mềm hoặc bị thôi việc do các lỗi không phải cấp quản lý đó tự phát hiện ra,...

Theo nội dung quyết định số 126/QĐTĐ/01-13 của Công ty, các nhân sự trên sẽ được nhận chế độ khen thưởng sau: Được Tổng Giám đốc trao bằng khen, thưởng 3 tháng lương cơ bản và vinh danh trên website của Công ty.

Khen thưởng các nhân sự bán hàng tiêu biểu là một trong những chính sách khen thưởng thường xuyên của Công ty nhằm khích lệ nhân viên khối bán hàng nói riêng cũng như toàn thể nhân viên nói chung cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt thành tích xuất sắc trong công việc, góp phần nâng cao đời sống vật chất của nhân viên và xây dựng Á Âu ngày càng phát triển.

K.M

Bình luận