Thuốc giảm đau liều mạnh Morphine và những cảnh báo cần lưu ý