1. Home
  2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Định Áp Vương
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Định Áp Vương

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Định Áp Vương

Giá: Liên hệ

Dùng cho người huyết áp cao

- Hỗ trợ làm giảm lipid máu

- Hỗ trợ giảm huyết áp cao

 

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 1078/2020/XNQC-ATTP

Giấy xác nhận công bố: 559/2020/ĐKSP