1. Home
  2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - viên nén Kim Thính
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - viên nén Kim Thính

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - viên nén Kim Thính

Giá: Liên hệ

Hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết, giúp tăng cường sức khỏe thính giác.

Hỗ trợ giảm các triệu chứng nghe kém, suy giảm thính lực.

 

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 1034/2020/XNQC-ATTP

Giấy xác nhận công bố:  104/2020/ĐKSP