Tuyển Dụng Quản Lý Bán Hàng Tỉnh
Tuyển Dụng Quản Lý Bán Hàng Tỉnh
05/03/2015 08:34:58 AM
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Dược phẩm Á-Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, do nhu cầu quản lý và giám sát tại các tỉnh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng  các vị trí sau: Đội trưởng Quản lý bán ...
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Quảng Ninh
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Quảng Ninh
05/03/2015 01:14:22 AM
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Dược phẩm Á-Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng  các vị trí sau: Trình dược viên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 3 (Cẩm Phả, Vân Đồn, Cửa Ông) - ...
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Yên Bái
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Yên Bái
03/03/2015 04:00:14 AM
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Dược phẩm Á-Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng  các vị trí sau: Trình dược viên địa bàn tỉnh Yên Bái - Trình độ: Tốt nghiệp từ THPT trở ...
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Bệnh Viện Tại Đà Nẵng
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Bệnh Viện Tại Đà Nẵng
26/02/2015 09:10:00 AM
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Dược phẩm Á - Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng phát triển địa bàn tại các tỉnh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: TRÌNH DƯỢC VIÊN ...
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Bệnh Viện Tại Nghệ An
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Bệnh Viện Tại Nghệ An
26/02/2015 04:26:05 AM
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Dược phẩm Á - Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng phát triển địa bàn tại các tỉnh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: TRÌNH DƯỢC VIÊN ...
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Bệnh Viện Tại Hà Tĩnh
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Bệnh Viện Tại Hà Tĩnh
26/02/2015 04:24:04 AM
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Dược phẩm Á - Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng phát triển địa bàn tại các tỉnh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: TRÌNH DƯỢC VIÊN ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10