Tuyển Dụng Trình Dược Viên Daklak
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Daklak
21/11/2014 06:09:20 PM
  TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN   Công ty TNHH Dược phẩm Á-Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị và phân phối các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng Trình dược viên làm việc tại địa bàn Daklak 3 ( phụ trách tại Thị Xã ...
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Địa Bàn Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Địa Bàn Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn
11/11/2014 03:36:38 AM
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, do nhu cầu phát triển thị trường tại địa bàn, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: TRÌNH DƯỢC VIÊN ĐỊA BÀN ĐÔNG ...
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Bệnh Viện Tại Hải Dương - Hưng Yên
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Bệnh Viện Tại Hải Dương - Hưng Yên
31/10/2014 01:06:27 AM
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Dược phẩm Á - Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng phát triển địa bàn tại các tỉnh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng  các vị trí sau: Trình dược ...
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Long Xuyên
Tuyển Dụng Trình Dược Viên Long Xuyên
30/10/2014 07:41:47 PM
  TUYỂN TRÌNH DƯỢC VIÊN   Công ty TNHH Dược phẩm Á-Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị và phân phối các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng Trình dược viên làm việc tại địa bàn Long Xuyên  với các tiêu chí như sau: ...
Tuyển Dụng Nhân Viên IT
Tuyển Dụng Nhân Viên IT
29/10/2014 06:12:18 PM
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Dược phẩm Á-Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm dược phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN IT – Số lượng: 01 1.      Mô tả công việc: ...
Tuyển Dụng Đội Trưởng ETC Tỉnh
Tuyển Dụng Đội Trưởng ETC Tỉnh
14/10/2014 07:35:24 PM
  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Dược phẩm Á - Âu là Công ty hoạt động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo và có độ an toàn cao. Hiện nay, do nhu cầu mở rộng phát triển địa bàn tại các tỉnh, Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: Đội trưởng ETC ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10